Matematický Klokan

OKRESNÍ DŮVĚRNÍK PRO KOLÍN: 

RNDR. HANA KAŠPAROVÁ: Gymnázium Kolín, hana.kasparova@gkolin.cz

Stránky soutěže ve Středočeském kraji: 

https://www.gbn.cz/pro-ucitele/matematicky-klokan/matematicky-klokan-ve-stredoceskem-kraji

Oficiální stránky soutěže:  

www.matematickyklokan.net

 

Kontakt

Mgr. Martin S. Charvát 606538757 makuk@volny.cz