KLOKAN 2017

VYHODNOCENÍ

Zpracovala:  Okresní důvěrník: RNDr. Hana Kašparová, Gymnázium Kolín
hana.kasparova@gkolin.cz
 
VYHODNOCENÍ A STATISTIKY: 
 
Kategorie:
 
Důležitá poznámka:
 ,,Tabulka vyhodnocení s názvem Nejlepší na okrese není zpracována tak, aby seřadila soutěžící podle počtu získaných bodů v rámci celého okresu. Což ostatně ani nejde, neboť každá škola uvádí jmenovitě jen své tři nejlepší v dané kategorii. V těchto tabulkách jsou tedy srovnáni pouze jen ti tři nejlepší z každé školy. Toto může být zajímavé pro děti, učitele i rodiče.  Bude tedy záležet na vyučujícím, aby dětem vysvětlil, že pokud vyhraje žák na jedné škole, nemusí obstát v konkurenci žáků školy jiné. S rozumným výkladem pak tato statistika určitě nebude degradovat účast škol a žáků v této soutěži."
 
CVRČEK: 
 
 
KLOKÁNEK:
 
BENJAMÍM
 
KADET 
 
JUNIOR
 
STUDENT
 

PŘEHLED ZA STŘEDOČESKÝ KRAJ 

PŘEHLED ÚČASTI OKRESŮ STŘ. KRAJE 

 

Kontakt

Mgr. Martin S. Charvát 606538757 makuk@volny.cz