STARÁME SE O VÁS

10.09.2018 15:40
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik myšlenek. V prvé řadě jsem velmi hrdý na skutečnost, že jsem mohl po tři volební období vykonávat funkci starosty pro městys Plaňany a obce Blinka, Hradenín a Poboří. Za tuto krásnou dobu pochopitelně vděčím Vám a Vaší důvěře v moji osobu. Svou práci mám rád a rád bych v ní pokračoval i ve volebním období 2018 – 2022, pochopitelně za podpory mých spolukandidátů. Jsou jimi paní místostarostka Sixtová, členové zastupitelstva paní Hurtová a pan Vokřál a další, se kterými si rozumíme a máme společné zájmy, cíle a představy. Čtyři členové naší kandidátky mají již dlouholeté zkušenosti s prací v zastupitelstvu. Dva z nás ve vedení obce a ostatní v činnosti v zájmových organizacích a v práci s mládeží. Jsme hrdí na naši původní myšlenku podpory plaňanských organizací dotačním způsobem z rozpočtu obce v letech 2014 – 2018 Díky ní mohly organizace a spolky realizovat své záměry a provozovat činnost.
Jsme jediná kandidátka, která se může pochlubit tím, že každý člen věnuje svůj volný čas nějaké z  plaňanských organizací. Což si myslím, že je velmi důležité. Znáte nás z veřejného života a víte, co od nás můžete čekat. Mám pocit, že se nemusíme představovat prázdnými slogany v předvolebních programech či veřejnými vystoupeními s nabídkou „volebního guláše“. Za nás mluví výsledky naší práce. Společně s paní místostarostkou jsme v tomto volebním období dokončili několik akcí připravených z minulých let, připravili a realizovali nové záměry a naplánovali další. Nové projekty jsou připraveny v různém stupni rozpracovanosti. Kladným přístupem většiny zastupitelů k naší práci a jejich podporou se celou řadu projektů podařilo úspěšně realizovat. Za tuto podporu právě končícímu zastupitelstvu velmi děkuji Velkým posunem ve službách poskytovaných městysem Plaňany je propracování a reorganizace pečovatelské služby, včetně pořízení vozidla pro dopravu klientů k lékařům, na úřady a pro rozvoz obědů. V současné době má pečovatelská služba 70 klientů a 2 pečovatelky. V případě nutnosti zastupuje pečovatelky paní místostarostka.  Rekonstrukce obecní knihovny, rozšíření a modernizace knihovního fondu a spolupráce knihovny
se školou je druhým zásadním krokem v poskytovaných službách. I v tomto případě je důkazem navýšení počtů registrovaných čtenářů. Knihovna je otevřena i dalším aktivitám pro děti a rodiče. Na poli společenského života jsme zavedli tradici setkávání pro seniory s hudbou a organizování zájezdů za divadlem a muzikály. Věnujeme se přípravě adventních programů, podílíme se na organizaci Podlipanských hudebních slavností a podporujeme další kulturní aktivity. Zde je na místě poděkovat paní místostarostce za zásadní podíl ve výše uvedeném. Za velký úspěch uplynulých volebních období považuji realizaci akce „II/329, Plaňany – obchvat“. Od první myšlenky bývalého pana starosty vedla k jejímu k dokončení dlouhá cesta. Za náš největší svůj úspěch považuji zajištění výkupu pozemků a vyjednání spolupráce se Středočeským krajem na realizaci této akce. Městys Plaňany by ze svého rozpočtu a bez dotace nebyl schopen toto dílo vybudovat. Práci na přípravě tohoto projektu byla věnována tři volební období. Se Středočeským krajem se podařilo vyjednat a v budoucnu za vzájemné spolupráce bude realizovat rekonstrukci ulice Pražská – západní část.
Přeji všem hezké babí léto
Mgr. Martin S. Charvát